Արևի էներգիա

այս վիեդոյում մի գյուղացի սովորաքկան հայլրների ստացավ արևային էներգիա:

Advertisements

անգլերեն


has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (to be) there.

2. You 
has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (to buy) many hockey player’s cards.

3. She 
has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (to live) in Quebec for three years.

4. He 
has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (to study) since he was in a high school.

5. It 
has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (to snow) every winter for years.

6. We 
has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (to read) the book over and over again.

7. You 
has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (not to land) yet.

8. They 
has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (to begin) the race before the signal.

9. I 
has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (to travel) many times in my life.

10. She 
has lived
has played
has snowed
has studied
have been
have begun
have bought
have read
have travelled
haven’t landed
 (to play) soccer for the Canadian team.

անգլերեն

1. Oh, no! Someone has stolen  (steal) my car!

2. I have studied  
Several answers are accepted here: “have studied”“have been studying”
 (study) English since 1999.

3. We have lived  
Several answers are accepted here: “have lived”“have been living”
 (live) in Paris for two months.

4. Have you bought  (you/buy) your house?

մայրենի

92.

աչքով ընկնել-նկատել

սիրտը դող-վախեցած

սիրտ տալ-խիզախության ներշնչեցնել

դատարկ բան է-անիմաստ

էս մի քանի օրը-մի քանի օր առաջ

93.

ծեփվել, պայմանավորվել, ծեծել

պատմություն

 

 1. Թվարկեք ճապոնական և կորեական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք Վաղ Ճապոնիայի կամ հին Կորեայի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Կազմել Ճապոնիայի հին պատմության ժամանակագրությունը կամ թվարկել կորեական առասպելաբանության 3 գլխավոր կերպարներին;
  Առանբուլ-Կորեայի դիցաբանության մեջ, նախարարը, իշխան Հեֆուրի պալատում: Մի օր նախարարը երազում հայտնվեց, Երկնային Ոգեշնչողը, որը հայտարարեց, որ իր թոռնիկին ուղարկելու է Հյուսիսային Պուույի հողերում:
  խեիբուրու-Կորեայի դիցաբանության մեջ, Պուեի երկրի ղեկավարը: Առասպելների մի քանի տարբերակ կա:
  կունե-Կորեացի կախարդական դիցաբանության հերոսը: Նկարի սրտում 10-րդ դարում Կորեայի քաղաքական բեկումնային շրջանի ապստամբը: Կյունիի ծնունդը ուղեկցվել է հրաշալի իրադարձությամբ.
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ճապոնացի կամ կորեացի Ձեր հասակակցի մասին:

մայրենի

 • Նա զգում էր, որ եթե աշխարհում արժե ապրել, ապա միայն նրա համար, որ մարդս թագավոր լինի և ժողովրդին սիրելի: — Համաձայն ես, թե՝ ոչ. ինչու: Քո կարծիքով ինչի համար արժե ապրել:
  Իմ կարծիքով մարդ ապրում է իր համար իր ընտանիքի և ընկերների համար եթե մարդ չունի ընտանիք, ընկերներ ապա նա պետք է գտնի իր համար ընտանիք և ընկերներ: 
 • Ոչինչ չէր կարող փչացնել Թոմի տրամադրությունը: Նրա հոգում տիրող հպարտությունն ու ուրախությունը անհետացան միայն մոր խոսքերից: — Մայրիկներն ինչպես են կարողանում ազդել երեխաների վրա (գրել և դրական, և բացասական կողմերը):

մաթեմատիկա դաս 15

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16)=-128

բ) (+17) · (–4)=-68

գ) (–1) · (+1)=-1

դ) (+20) · (–18)=-360

ե) (–7) · (+5)=-30

զ) (+21) · (–6)=-126

է) (–1) · (+7)=-7

ը) (+15) · (–60)=-900

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) > 0,

բ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6) < 0,

դ) (–14) · (–12) > (–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) < 0,

զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)։

3) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) -21 ։ 3 = –7,

բ) +48 ։ (–8) = –6

գ) (–40) ։ (–20) = 4

դ) -10 ։ (–5) = 2

ե) (–45) ։ 15 = –3

զ) (–80) ։ (–16) = –5

 

4) Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյա-

լի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40= -8×5

+32= -4x -8

–1=1x-1

0=0x-1

–12=2x-6

+9=3×3

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5)=-20 գ) (+32) · (–6)=192 ե) (+1) · (+23)=+23 է) (–19) · (+7)=-133

բ) (–8) · 0=0 դ) 0 · (–1),=0 զ) (+14) · (–25)=-350 ը) (–10) · (+12)=-120

6) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4 գ) –100 < 100 · (–3) · 0,

բ) (7 · 0) · (–9) > –2, դ) 8 > 37 · (0 · 20)։

 

 

7) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) > 0,

դ) 2 · 3 < (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 >0,

ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) > (–2) · (–1),

զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)։

8) Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից`

ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական-դրական

բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական-բացասական