Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Ունենք վեց թվերի հաջորդականություն, որում յուրաքանչյուր

հաջորդ թիվ 2 անգամ մեծ է նախորդից։ Քանի՞ անգամ է այդ

հաջորդականության վերջին թիվը մեծ երկրորդից։

16

2) Երկու գումարելիներից մեկը 2004 է և գումարի ­37ն է։ Գտե՛ք

երկրորդ գումարելին։

2004:3=668

668×7=4676

4676-2004=2762

3) 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞

լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից

յուրա քան չյուրի տարողությունը 19 լ­ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

8։96=12

12+19=31

31*7=217

4) Երկու կայարանների հեռավորությունը 4000 կմ է։ Չվացուցակի

համաձայն՝ մարդատար գնացքն այդ ճանապարհը պիտի անցնի

50 ժամում։ Գնացքը 2100 կմ անցել է 30 ժամում։ Ի՞նչ արագությամբ

պիտի ընթանա գնացքը դրանից հետո, որպեսզի ժամանակին

տեղ հասնի։

 

Advertisements

ռուսերեն

 1. Выполнение задания: называться- называть:
 • Этот город называeться Ростов.
 • Мой папа хотел называть меня Александром, а мама- Вадимом. В результате они назвали меня Олегом.
 • меня зовут Натальей, но мне больше нравится, когда меня называют Наташей.
 • Ты не знаешь, как называться эта улица?
 • Как вы хотите называть вашего кота?- Мы уже называли его Мурзиком.
 • Вчера мы ходили на выставку цветов, она называться » О чем говорят цветы».

Домашнее задание: прочитать текст  “ Мой любимый город”  и ответить на выделенные вопросы в тексте.

                                                              Мой любимый город.

У каждого человека есть  свой любимый город. Чаще всего любимым называют  тот город,  где промчалось  детство человека, ведь именно с детством связаны самые дорогие сердцу воспоминания.

Любимый город…   Этому городу вовсе не обязательно быть столицей,  городом миллионером.  Он может быть маленьким тихим, но очень родным.

Города, как и люди, — у каждого своя судьба, своё  лицо и свой характер

Ереван — город моего детства.   Здесь я родился.  Я люблю этот город, сам не знаю, за что. Ни за что,  наверное, пока конкретно, точнее,  за то, что он есть, что он именно такой,  непохожий ни на какой другой город. Есть просто чувство,  которое я не могу объяснить словами, а могу объяснить это чувство в сравнении:  с любовью к родным. Ведь их мы любим не за что-то,  а просто за то,  что они есть.

А за что ты любишь свой город? На что он похож? С чем ты можешь сравнить его? Какие  слова ты можешь подобрать для описания своего города?

Я люблю свой город, потому что он старый. Мой город могу описать так – старый, любимый, красивый.

Я,  конечно,  ещё  мало знаю о своём городе, но с каждым годом я всё больше узнаю о его истории, о людях.  И каждый год я открываю для себя  его по-новому.

Что нового ты узнал недавно о своем городе? Какие  знаменитые люди, уже известные тебе,  живут в твоем городе?

Я узнал, что  жил в нашем городе сильный премьер-министр, но его убили.

Я люблю свой город,  здесь много интересных и красивых мест,  разных памятников.

Какие известны тебе? Что ты можешь рассказать о них?

Знаю памятник Ваана Теряна, Виляма Сарояна, Зоравара Андраника.

В городе построено много красивых, современных  зданий.

А какие здания не нравятся тебе?

зданя оперный.

Свой город я назову городом  Счастья,  Добра и Солнца. Таким я знаю свой город. И  для каждого он свой и, конечно же,  самый родной и самый чудесный.

А как ты назовешь свой город?

 

Письменное грамматические задание «Распутай предложение»(работа с деформированным предложением)


Находится, дом, площадь, перед

Дом, около, кинотеатр, есть

Рядом, рынок, с, дом

Улица, на, дома, строят. Читать далее…

մաթեմաթիկա

Լրացուցիչ (տանը)

5) x տառով նշանակենք քառակուսու կողմը, իսկ y ­ով՝ նրա պարա­գիծը։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծու­թյանը։

ոչ

6) Երկու բանվոր որոշակի ժամանակում պատրաստել են 30 մանրակ: Քանի՞ բանվոր պիտի աշխատի նույն ժամանակում 45,90,120 մանրակ պատրաստելու համար:

45-3 բանվոր

90-6 բանվոր

120-8 բանվոր

7) Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են հակադարձ համեմատական

մեծություններ, և գտե՛ք նրանց հակադարձ համեմատականության

գործակիցը.

 

8) Հաշվե՛ք x կողով խորանարդի ծավալը, եթե x = 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ,

3*5=15

15*4=60

պատ․ 60

9) 15 բանվորներ կատարել են աշխատանքը 24 օրում: Քանի՞ օրում այդ նույն աշխատանքը կկատարեին 18 բանվորներ:

16

10) Հետևյալ մեծություններից որո՞նք են հակադարձ համեմատական.

ա) նույն արտադրողականությամբ աշխատող բանվորների

քանակը և այդ աշխատանքը կատարելու ժամանակը,

բ) ավազանի՝ ջրով լցվելու ժամանակը և որոշակի ժամանակահատվածում նրա մեջ լցվող ջրի քանակությունը,

գ) շենքի հարկերի քանակը և նրա բարձրությունը,

դ) տրված ծավալով հեղուկը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ

միատեսակ անոթների քանակը և մեկ անոթի տարողությունը,

ե) գնացքի երկարությունը և սլաքավարի խցիկի մոտով նրա

անցնելու ժամանակը գնացքի հաստատուն արագության դեպքում։

Մարդկային կատակերգություն Գլուխ 22-րդ

Առաջադրանքներ.

 • Վերլուծիր ատրճանակով տղայի կերպարը՝ մեջբերելով նրա խոսքերը (նրա արտահայտած մտքերը կարդա, ըստ այդ խոսքերի բնութագրիր նրան):

Ատրճանակով տղան մոլորված, բարի և մի քիչ գժված տղա էր։

 

 • Գնահատական տուր Սփանգլերի արարքին. ի՞նչն է իրական նրա արարքի մեջ, ինչը՝ չափազանցություն (եթե կա):

Սփանգլերի արարքը շատ բալեր կգնահատեի։ Սփանգլերը տղային սարքեց բարի և տղան փողը չվերցրեց, որովհետև խրատվեց։ Սփանգլերի արարքի մեջ ամեն ինչ ճիշտ էր։

 

 • Դա քոնն է, քանի որ դու դրա համար զենք բարձրացնելու անհրաժեշտություն զգացիր։ — Ճի՞շտ պնդում է, թե՝ ոչ. ինչու՞:

Ես համաձայն չեմ:

 • «Այս օրը լույսի օր է. եղիցի լույս» — բացատրիր «լույսի օր» արտահայտությունը:

Լույսի օր նշանակում է բարի օր։

 • Թող լույս լինի կամ եղիցի լույս — ստեղծագործական աշխատանք (6-8 նախադասություն):

Ես կուզեի, որ աշխարհում լինի բարություն։ Մարդիկ չպատերազմեն և չկռվեն։ Հարուստները աղքատներին պետք է օգնեն։ Ես բարություն ասելով հաասկանում եմ լավություն, օգնություն, խաղաղություն և լիքը լավ բան։ Բարի մարդիկ ընկերասեր, բարեկիրթ, համբերատար մարդիկ են։ Բարի մարդիկ նաև ունեն շատ լավ զգացողություն։

« ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ԵՐԿՐՆԵՐ» ՆԱԽԱԳԻԾ

 • Վառելանյութերի նշանակությունը բնության մեջ և մարդու կյանքում
 • Որ երկրներն են հարուստ վառելանյութերով
 • Քանի տեսակի վառելանյութեր գոյություն ունեն երկրի վրա

Արդյունքները՝

 • Համացանցից գտնել տեղեկություններ
 • Թարգմանել տեսանյութերը
 • Պատրաստել տեսադասել
 • Արտացոլել բլոգներում և ենթակայքումպատասխան

  Վառելանյութերն այրվող նյութեր են, որոնց այրման ընթացքում անջատվում է մեծ քանակությամբ ջերմություն: Վառելանյութեր են քարածուխը, նավթը, գորշ ածուխը, բնական գազերը, թերթաքարերը, տորֆը, փայտը, բուսական թափոնները և այլն: Դրանք օրգանական ծագում ունեցող նյութեր են, որոնց հիմնական բաղադրիչը ածխածինն է: Քարածխի և նավթի հանածոները հայտնի են եղել դեռևս հին ժամանակներում, սակայն, որպես վառելանյութ, դրանք օգտագործվել են XIX դարի կեսերից: Անցյալում ջերմություն ստանալու նպատակով այրում էին փայտ, բուսական թափոններ (ծղոտ, ունդակեղև), գոմաղբ, որոնք փոքր ջերմատվության և սահմանափակ քանակության պատճառով աստիճանաբար փոխարինվեցին այլ վառելանյութերով:
  Ըստ ագրեգատային վիճակի՝ տարբերում են պինդ, հեղուկ և գազային վառելանյութեր, ըստ ծագման՝ բնական և արհեստական: Բնական վառելանյութեր են քարածուխը, նավթը, տորֆը և այլն: Արհեստական վառելանյութերն ստացվում են բնական վառելանյութերի ջերմային և քիմիական մշակմամբ:
  Վառելանյութերը կիրառվում են ջերմություն և էներգիա ստանալու նպատակով:
   ՊատասխանԱՄՆ, Ռուսաստան, Իրաք, Իրան, Կանադա
  Պատասխան

  հեղուկ,պինդ, գազային