ՀՆՁՎՈՐՆԵՐԸ մայրենի

Մի ամառ օր, մեր Օհանեսն ու իր տասներկու տարեկան տղեն գնում են արտը հնձի։ Մի քիչ որ հունձ են անում, սովածանում են, նստում են հաց ուտելու։ Էրկուսն էլ զոռ ուտող, հերը՝ տղիցը, տղեն՝ հորիցը բեթար ուտող են լինում։

Վերջը, որ մի օր լավ-լազաթին, կուշտ ու կուռ ուտում են, տղեն ասում ա.

— Ապի, համա թե կերանք հա՜։ Բա էսքան էլ ուտել կլինի՞։

Հերը թե՝

— Բա դե ի՞նչ կա զարմանալու, ես մի աժդահա մարդ, ղոչաղ, ասլան, ուտող, դու էլ հրես մի եքա տղա, ասլան Բալասի, ուժով, համ էլ լավ ուտող։

Բերանները սրբում են, գերանդիները ձեռներն առնում, համա հենց մի քիչ հնձում են, բեզարում են։ Տղեն թե՝

— Ապի՝ բեզարել եմ, մի քիչ դինջանանք։

Հերը թե՝

— Հա, այ որդի, ես էլ եմ բեզարել՝ դինջանանք։

Նստում են մի կուշտ էլ դինջանում, մին էլ, որ վեր են կենում, տեսնում են արտի ծերիցը մի թիքա են հնձել մենակ։

— Ապի,— ասում ա տղեն,— բա էս ո՞նց ա, ինչի՞ ենք էսքան քիչ հնձել։

Հերը թե՝

— Ապին քե մատաղ, բա դե ոնց անենք։ Ես մի պառավ, ալևոր մարդ, դու էլ մի քորփա երեխա։ Սրանից ավել ո՞նց հնձեինք։

 

 

Մի օր Ամառը, Հօվանեսը և իր տասներկու տարեկան տղեն գնում էն դաշտը հնձեն։ Միքիչ որ մաքրումեն սովածանումեն, գնումեն հաց ուտելու։ Երկուսնել տանջվելով են ուտում հերը տղուց շատ, տղեն հերից։

-Ախպեր շատ չկերանք։ ԲԱ ետքան ուտել կլինի։

Հերը թե

Զարմանալի չի, ես մի հսկա մարդ եմ, կտրիչ, առյուծ, ուտող, դուելես մի մեծ տղա, առյուծ բալասի, ուժեղ, համել լավես ուտում։

Բերաները սրփումեն, խոտ հնձելիքը վերցրեցին։

-Ապեր հնձելեմ, արի միքիչ հանգստանանք։

-Հա այ որդի եսելեմ հնձե հանգստանանք։

Արդեն կուշտ հանգստանումեն, մեկել տեսան, որ դաշտի ծերից համարյա չեն մաքրել։

-Ախպեր, -ասումա տղեն, -Բա ես ոնցա, եսքան քիչենք մաքրել։

-Ապեր պատանի։ Ես մի պառավ մարդ, դուել միհատ փոքր էրեխա։

Advertisements

մաթեմատիկա դաս 1

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 1006 – 832 = 174,

բ) 1405 – 1297 = 108,

գ) 78 + 818 = 896,

դ) 330 – 303 = 27,

ե) 84 + 40 = 124,

զ) 2003 + 2558 = 4561։

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) 3 – 3 = 0,ճիշտ

բ) x – 5 = 0,սխալ

գ) 7 – x = 0,սխալ

դ) 3 – 3 = 0,ճիշտ

ե) 2 ⋅ 3 = 6 ճիշտ

զ) x = 6 – x:սխալ

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

x+4=19

x=15

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

x-10=7

x=3

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

35-x=5

x=30

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

11+x=25

x=14

4) Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) x < 3,ճիշտ

բ) x > 4,սխալ

գ) 5x > 0,ճիշտ

դ) 2x < 3 :սխալ

Անգլերեն

lavash is an Armenian unique soft and thin bread made in the tondoor. Traditionally lavash is rolled out  and slapped against the hot walls of a tondoor. lavash is very testy, especially with Armenian cheese and tomato.

lavash is made from flour, water and salt.

 

մաթեմատիկա խնթիրն էր

1.

17-8=9

9×70=630

840-630=210

210կմ

2.

840-290=530

530:50=10.3/5

18:36

3.

840:70=12

20:00

4.

13-8=5

5×70+5×50=600

840-600=240

5.

840:120=7

7ժ հետո

350

6.

840-120=720

14:00

7.

840-390=450

450:50=9

9×70=630

840-630=210

8.

840-490=350

350:70=5

5×50=250

350+250=600

840-600=240

9.

840-340=500

500:50=10

10×70=700

840-700=140

500-140=360

10.

70-50=20

60:20=3

8+3=11

11:00

11.

70-50=20

150:20=7.5

8+7.5=15.5

15:30

12.

18:30

 

մաթեմատիկա դաս 1

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ (0 + 3) = 6 – 0,

բ) 7 ⋅ (3 – 3) + 4 ⋅ (0 + 2) = 8,

գ) 3 ⋅ (4 – ) = 2x + 1,

դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1:

7) Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < 3 < 8,

բ) 0 < 3 < 10,

գ) –7 < 3 < 12,

դ) –2 < 3 < 3:

 

մաթեմատիկ դաս 1

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 1006 – 832 = 174,

բ) 1405 – 1297 = 108,

գ) 78 + 818 = 896,

դ) 330 – 303 = 27,

ե) 84 + 40 = 124,

զ) 2003 + 2558 = 4561։

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) 3 – 3 = 0,

բ) 5 – 5 = 0,

գ) 7 – 7 = 0,

դ) 3 – 3 = 0,

ե) 2 ⋅ 3 = 6

զ) x = 6 – x:

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

15+4=19

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

17-10=7

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

35-30=5

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

11+14=25

4) Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) 2 < 3,

բ) x > 4,սխալ

գ) 52 > 0,

դ) 2x < 3 : սխալ

առողջագիտություն

Միչև 2 տարեկանը երեխան ունենում է 20 ատամներ, որոնք կոչվում են կաթնատամ։ 6-7 նրանք սկսումեն թուլանալ, շարճվել, թափվել, և փոխարինվում են մշտական ատամներով(32)։

 

Ատամը արտաքինից պատված է շատ ամուր, կարծր նյութով, էմալով։ Էմալը չափազանց զգայուն է շաքարի նկատմամբ, որի երկարատև ազդեցությունից այն հայթհայտում է, և առաջանում է կարիես։ Ատամերը մաքրելու նպատակը սննդի մնացորդները հեռացնել  է  ատամների արտաքանից։Ատամները արանքում սննդի մնացորդներ լավ սննդայրն միջավայր է մանրեների համար։

Ատամները մաքրում ենք օրեկան երկու անգամ․ առավոտյան նախաճաշից հետո և քնելուց առաջ։ խնամքի համար օկտագործում ենք մածուկ և խոզանակ, որոնք պետք է լինեն տարիքին համապատասխան։ Ատամները պետք է լվանալ երկու րոպե, սննդի մնացորդները լավ մաքրվում են նայեվ ատամնաթելով։